SINGAPUR25. července 2022, Na konferenci Huawei Intelligent Finance Summit 2022 představila společnost Huawei šest úložných řešení pro finanční průmysl, která pomáhají zákazníkům z finančního sektoru vybudovat spolehlivou základnu pro ukládání dat.

Ve své hlavní prezentaci Dr. Peter Zhou, prezident produktové řady IT společnosti Huawei, vysvětlil, že data jsou katalyzátorem inovací v oblasti financí. Upozornil také na čtyři hlavní problémy spojené s ukládáním dat:

  • Neustále vznikají nové datové aplikace, které od tradičních databázových aplikačních modelů přecházejí na modely distribuovaných databází, velká data a aplikace s umělou inteligencí.
  • Obrovský nárůst dat vyžaduje stále rychlejší analýzu a zpracování dat v reálném čase.
  • Vzhledem k důsledkům katastrof a virových útoků na ekonomické ztráty se ochrana dat stala naprosto kritickou.
  • Zelené a energeticky úsporné technologie jsou pro úložiště v nové éře nezbytností.

Společnost Huawei se zaměřuje na šest klíčových datových scénářů, včetně výroby a transakcí, analýzy dat nebo ochrany dat, a vyvíjí inovativní úložiště, která slouží zákazníkům z finančního sektoru jako spolehlivá a efektivní datová základna.

Zrychlení výroby a transakcí

Úložiště OceanStor Dorado, založené kompletně na úložištích typu flash, rozšiřuje možnosti NAS i SAN a dosahuje latence pouhých 0,05 ms, čímž trojnásobně zrychluje základní bankovní služby a o 100 % zrychluje také hromadné zpracování malých souborů při výměně dat.

Zrychlení analýzy dat

Úložiště OceanStor Pacific HDFS využívá architekturu úložiště odděleného od výpočetní techniky, jejímž prostřednictvím v rámci inovací podporuje konvergenci datových formátů pro datová jezera a datacentra. To umožňuje dotazovat se na data ihned po jejich importu do datového jezera, díky čemuž lze minimální dobu dostupnosti analýzy velkých dat v reálném čase zredukovat z T+1 (dnes + 1 den) na T+0 s nejnižšími náklady na vlastnictví, což pomáhá provozovatelům přijímat efektivní a dobře informovaná rozhodnutí.

Ochrana dat za všech okolností

Řešení OceanStor Dorado podporuje vůbec první integrované SAN a NAS active-active řešení; zálohovací úložiště OceanProtect nabízí trojnásobnou šířku pásma pro zálohování a pětinásobnou šířku pásma pro obnovu, čímž výrazně zkracuje dobu zálohování; a řešení ochrany úložiště před ransomwarem pokrývá primární i záložní úložiště a komplexně je chrání před hrozbami ransomwaru.

Automatická správa

Inteligentní nástroj pro správu dat (Data Management Engine, DME) automatizuje celý životní cyklus dat. Celý proces od plánování, nasazení, provozu a údržby až po optimalizaci je vizualizovaný, kontrolovatelný a sledovatelný, což zvyšuje efektivitu zdrojů o 20 % a snižuje provozní náklady.

Úložiště platformy VMware Cloud

Úložiště OceanStor Dorado lze integrovat s cloudovou platformou VMware a zajistit tak automatické poskytování prostředků E2E a centralizovaný provoz a údržbu. Nabízí také míru dostupnosti 99,99999 % a velmi nízkou latenci 0,05 ms, což usnadňuje bezproblémovou migraci finančních dat do cloudu.

Kontejnerové úložiště

OceanStor Dorado NAS odděluje kontejnerové aplikace od úložiště a usnadňuje tak rozšiřování kapacity výpočetních a úložných zdrojů na vyžádání. Mezi další výhody patří 10x vyšší výkon pro hromadné operace s malými soubory, sdílení dat mezi uzly a o 30 % rychlejší plánování prostředků, než je v tomto odvětví standardem.

Dr. Peter Zhou zdůraznil význam spolehlivého úložiště v digitálním světě. Řekl: „Nastává éra datových yottabajtů, kdy je vydáváno stále více datových aplikací a dochází k produkování stále větších objemů dat. Datová úložiště Huawei pomohou zákazníkům z finančního sektoru vybudovat důvěryhodnou základnu datového úložiště, která napomůže realizaci digitální transformace.”

Informace o tom, jakým způsobem úložná řešení společnosti Huawei mění finanční sektor, si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz.

 

Similar Posts